Links

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

www.frse.org.pl

Program Młodzież w działaniu

http://www.mlodziez.org.pl/

Moje boisko Orlik 2010

http://www.orlik2012.pl/index.php

Ministerstwo Sportu i Turystyki

http://www.msport.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/

Re-Chance

http://www.rechance.eu

Fundacja "Starszy Brat - Starsza Siostra"

www.brat-siostra.org

Portal instytucji rynku pracy

www.bezrobocie.org.pl

Instytut Spraw Publicznych

www.isp.org.pl

Mniejszości narodowe w Polsce

www.narodowe.pl/mniejszosci/mniejszosci-narodowe-w-polsce/

Stowarzyszenie "Integracja"

www.integracja-suwalki.ngo.org.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli

www.cen.bialystok.pl

Związek Romów Polskich

www.romowie.com

Klanza - Odział Białostocki

www.klanza.bialystok.pl

Studio Kreatywności CREOS

www.creos.pl

englisch deutsch francaise polen portugal niederlande