Welkom

Golden Goal Plus

De toenemende complexiteit van de werkprocessen vergt hogere taal, reken en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in het dagelijkse het beroepsleven.
In de meeste Europese landen worden basisvaardigheden gedefinieerd als "Het vermogen om te lezen, schrijven en spreken in de desbetreffende taal en wiskunde te gebruiken op een basis niveau".

Laaggeschoolde en laaggekwalificeerde jongeren die de school verlaten met onvoldoende spreek, luister, lees en schrijfvaardigheden vormen een moeilijk te bereiken groep die niet deelneemt aan volwasseneneducatie of initiatieven met betrekking tot een  levenlang leren. Het vorige Golden Goal project heeft een curriculum voor basisvaardigheden en sociale vaardigheden ontwikkeld.
In combinatie met sportieve activiteiten en een gereedschapskist met daarin materialen en methoden

Op basis van de ervaringen in verband met de uitvoering van het project, werd besloten om de resultaten in andere landen uit te voeren. Golden Goal PLUS is ontwikkeld,  de aanpassing van het Golden Goal curriculum  gaat uit van de  Poolse, Portugese en Duitse realiteit,  en de  gekozen doelgroep.
Dit moet voornamelijk worden bereikt door het verstrekken van erkende leerinhouden en leermiddelen voor leerkrachten en opleiders die laten zien hoe  sport kan  integreren  in  activiteiten in Basis vaardigheden & Communicatie Trainingen van het  beroepsonderwijs.
show how to integrate sport activities into Basic Skills & Communication Trainings.

englisch deutsch francaise polen portugal niederlande